Vad är Svenska lantraser?

Sveriges 4H anser det vara viktigt att bevara de svenska lantraserna. Tanto 4H har inga egna djur men tycker att det är ett viktigt arbete och vill gärna uppmuntra de som kan att ha Svenska lantraser i genbank.

Svenska lantraser är husdjursraser som uppfyller kriterier uppställda av jordbruksverket och som anses vara värda att bevara. En lantras har ursprungligen kommit från ett begränsat område och funnit där så pass länge att den till stora delar anpassat sig genetiskt till den lokala miljön.(Källa: Wikipedia)

Vad är förädlade lantraser?

Som förädlade lantraser ses fjällko (fjällnära undantagen), rödkulla (svensk rödkulla undantagen), lantrasget, pälsfår/gotlandsfår, ryafår, finullsfår, vitt lantrassvin samt standardavlad svensk dvärghöna, standardavlad svensk svarthöna och svensk pälskanin. Dessa raser bevaras inte enligt Lantrasforums målsättning och ingår därför inte i nedanstående tabell.