4H-stegen

4H är organisationen där ”unga växer” och det gör de på många olika sätt. I 4H får ungdomarna tidigt vara med och påverka samt ta ansvar. Bland annat genom de steg de kan ta i 4H-stegen.

Vad är 4H-stegen
Ställ de fyra H:na på varandra så blir det som en stege. För varje steg uppåt så kommer det nya utmaningar och utvecklingssteg för de medlemmar som vill.

Miniledare
Miniledare kan du bli när du är 10-12 år. Du får då gå en kurs som arrangeras av 4H-klubben eller länsförbundet. Under kursen får du lära dig om 4H, hur du är en bra förebild och hur du kan vara som ledare. När du har gått kursen får du hjälpa till att leda de yngre medlemmarna i 4H-klubben kanske genom att leda lekar och enklare aktiviteter samt vara en förebild.

Ledare
När du är 12 år kan du gå aspirantkursen som arrangeras av Stockholms läns 4H. När du har gått den kan du själv hålla i vissa aktiviteter i 4H-klubben kanske tillsammans med en kompis som också gått kursen. Det kan dock fortfarande behövas stöd av vuxen.

Juniorledare
När du är 14-16 år kan du bli juniorledare i din 4H-klubb. Du kommer då få en pärm från Stockholms läns 4H och i den finns det olika uppdrag du ska genomföra under ett års tid för att samla olika poäng. Exempel på uppdrag kan vara att du: ska värva medlemmar, arrangera aktivitet för allmänheten, leda medlemsaktiviteter etc. När du samlat ihop dina poäng får du åka på en ledarutbildning tillsammans med andra juniorledare från 4H-klubbar i Stockholms län.

Seniorledare
Detta är något du kan bli när du varit aktiv i din klubb länge och är över 18 år.
Du får en pärm från Stockholms läns 4H och i den finns det olika uppdrag du ska genomföra under ett års tid för att samla olika poäng.