4H:s filmkvällar med Tanto 4H

Tanto 4H har några gånger per termin filmkvällar för medlemmar. Vi brukar då vara i lokal Sockerbruksgränd 3.

Tanto 4H har en filmlicens för att få visa film via Swedish film.