Styrelsen för Tanto 4H

Tanto 4H är en ideell förening och det betyder att den har en ideell styrelse. Styrelsen består både av barn och vuxna.