3 nivåer av arbete och beslut

I en organisation behöver beslut och arbete ske på tre nivåer. I en väldigt stor organisation med många anställda brukar styrelsen arbeta mest på den strategiska nivån men i de allra flesta organisationer, även med några anställda, brukar styrelsen få jobba med alla nivåer.

Det är lätt att hamna i de mest konkreta och kortsiktiga frågorna, den operativa nivån. Men för att organisationen ska hålla och leva på lång sikt måste man lyfta blicken och tänka långsiktigt och jobba strategiskt.

Diskutera: Vart har ni mest fokus, på vilken nivå? På möten? I arbetet

Skärmavbild 2019-02-20 kl. 18.09.09

Strategiskt arbete

Som nämnts tidigare så är styrelsens viktigaste uppdrag att ta beslut men vilka beslut ska styrelsen ta? Styrelsen kan inte, och bör inte fatta beslut om allting. Då blir det så att styrelsen detaljstyr vilket gör det svårt att jobba på ett smidigt, effektivt och roligt sätt och det kommer innebära alldeles för mycket arbete. Att komma fram till att ett beslut nog ska fattas någon annanstans i organisationen är också ett beslut liksom att besluta att inte ta ett beslut.

Börja med vart ni ska… …inte hur ni ska ta er dit. Kanske känner du till berättelsen om Alice i Underlandet? I den kommer Alice till ett vägskäl. Där finns ett träd där en flinande katt sitter.

Alice frågar katten:

  • “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?”
  • “Det beror på vart du vill komma?” svarade katten.
  • “Det spelar inte så stor roll…., sa Alice.
  • “Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten

Denna berättelse visar att om du inte vet vart du skall så blir det svårt att använda din tid väl. Du riskerar att planlöst irra runt och slösa tid, för att du inte vet vart du vill. Att definiera ett mål hjälper oss människor att göra något konkret av en tanke.

Och det är det verksamhetsplanen ska bestå av; mål. Men det är vanligt att verksamhetsplanen snarare blir en lista på aktiviteter som ska genomföras istället för vilka mål som ska uppnås. Exempel Det kanske står att en utbildning ska genomföras. Problemet blir då att det endast finns information om vilken typ av aktivitet men det finns inget som pekar ut en riktning och kan ge information om vad utbildningen ska fyllas med. En utbildning är en metod för att uppfylla ett mål men det är målet som styr innehållet och upplägget på själva utbildningen.

 

Mål ska vara SMARTA, det vill säga: 

Specifika

Mätbara

Accepterade

Realistiska

Tidsbestämda

Först när målen är satta kan en bryta ned målen och se hur de ska uppnås, alltså vilka aktiviteter ska genomföras för att uppfylla målen. Ofta finns det flera olika sätt, vägar, metoder för att nå ett mål och det bästa är om ni alltid funderar inför varje aktivitet på vilket sätt den aktiviteten bidrar till att uppfylla de mål som ni har beslutat om.