4H:s löneservice och HR-stöd

Sveriges 4H har under lång tid erbjudit och skött löneservice och gett HR-stöd till alla anställda i 4H, Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) och Förbundet Skog och Ungdom (FSU). Eftersom vi har ett eget gemensamt kollektivavtal har detta varit naturligt.

Målet har varit att kunna hålla ihop arbetet med personalfrågor och säkerställa att det blir rätt när det gäller löner, avtal och andra personalrelaterade frågor. Ofta är det ideella styrelser eller små organisationer som har anställd personal och ofta är kunskapen låg eller saknas helt i dessa frågor. Det ställer till problem både för de lokala enheterna och den anställda personalen och kan bli en kostsam historia.

Kontakta loneservice@4h.se för att få veta mer.