En förenings upphörande

Det är såklart tråkigt när det händer men ibland måste man lägga ner en förening. Oftast behöver det inte vara så dramatiskt. En klubb kanske har funnits i ett antal år men när det är dags för årsmöte är det ingen som vill sitta i styrelsen och driva vidare föreningen. Många väljer då att lägga klubben vilande, men detta är egentligen inte möjligt. Det måste finnas en styrelse annars kan inte föreningen finnas kvar. Om en inte lägger ned föreningen så brukar det skapa problem många år framöver. Vem ska exempelvis göra deklarationen? Vem har hand om bankkonton? Vem kan välja en ny firmatecknare som kan göra detta när det inte längre finns en styrelse eller förening?

Så lägg hellre ner föreningen direkt och spara en massa framtida strul. Det är sedan enkelt för nya personer att starta upp en ny förening när intresse finns igen.


Att lägga ner en förening

Hur beslutet måste tas för att lägga ned en förening regleras i era stadgar, men oftast krävs beslut om det på minst ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet. Ibland krävs det att det beslutet tas på två årsmöten efter varandra.

När en avdelning läggs ner tillfaller, oftast, tillgångar och fordringar, det betyder oftast pengarna som finns på bankkontot, riksorganisationen. Detta brukar vara reglerat i stadgarna. Var inte rädda för att lägga ner föreningen, den kan lätt startas upp igen av några andra längre fram. Ofta kan det vara bättre att lägga ner än att vila eller pausa en förening eftersom det kan ta det lång tid innan någon annan vill ta över.

 

När ni beslutat att lägga ned måste ni:

  • Meddela riksorganisationen
  • Fatta beslut om detta på årsmöte och i enlighet med stadgarna.
  • Skriva under årsmötesprotokollet/en, annars är det inte giltigt.
  • Föra över de pengar ni har till riksorganisationen
  • Avsluta ert bankkonto och avtal med banken
  • Bestämma hur ni gör med posten som kan fortsätta komma ett tag efter nedläggningen. Kanske ska ni ordna med adressändring eller eftersändning någonstans
  • Bestämma vad ni gör med material och dokument som föreningen har (era ekonomiska papper måste sparas i 7 år).
  • Avregistrera er som förening hos skatteverket om ni är registrerade där*
  • Avregistrera er som arbetsgivare, er momsregistrering och F-skatt*

 

Om ni har ett organisationsnummer

Om ni har ett organisationsnummer betyder det att ni är registrerade som ideell förening hos Skatteverket. Då är det viktigt att ni kommer ihåg att avregistrera föreningen hos Skatteverket så att ni slipper att deklarera framöver. Om någon vill starta upp en förening igen så kan den lätt göra det genom att bilda föreningen igen och fixa ett nytt organisationsnummer.Det är bättre att avregistrera föreningen än att låta den vara vilande, eftersom det blir svårare att lägga ner föreningen längre fram. Avregistrerar ni inte föreningen så kommer den fortsätta att finnas som juridisk person och är deklarationsskyldig. En ideell förening kan bli avregistrerad ur Skatteverkets register genom en skriftlig ansökan.

I medskicket bör det finnas ett protokoll från föreningens sista möte som visar att beslut har tagits kring att föreningen ska upphöra. Beslutet om att föreningen ska upphöra ska fattas enligt föreningens stadga för att vara giltigt.

Ansökan om avregistrering bör vara undertecknad av behörig firmatecknare och vidimerad kopia på det justerade protokollet bör skickas med. Vidimering betyder att någon som inte är firmatecknare bekräftar att protokollet stämmer. Personen skriver: “Vidimerat av sitt namn, personnummer och telefonnummer”.

Det ska även framgå vad som hänt med föreningens eventuella kvarvarande tillgångar om sådant finns.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.