4H-företag

4H-företagen har funnits länge i verksamheten och har en lång historia. I början var växtodling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev klubbodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även djuruppfödning tillkom. Skogsverksamhet med vilt- och fiskevård blev också ett allt vanligare inslag i programmet.

Via 4H har våra medlemmar möjlighet att under en kortare period, vanligtvis under sommaren bedriva ett 4H-företag. Genom 4H-företagen får medlemmarna möjlighet att starta ett litet företag där de säljer egen producerade varor eller tjänster. Många av de företag som bedrivs har oftast någon form av anknytning till bakning, odling eller matlagning.

Medlemmarna får via sina företag lära sig mer om ekonomi, bokföring och försäljning vilket man på många sätt har nytta av hela livet. Utöver detta får medlemmarna även möjlighet att driva ett projekt från idé till verklighet, vilket i många anseenden kan ses som den viktigaste lärdomen.

Vill du starta ett 4H-företag? Kontakta då din klubb.