SPORTLOVSLÄGER 2022

 

Anmälan till Sportlovsläger görs via MemberskyAnmälan är STÄNGD (öppnar i januari)

På ett 4H-gårdsläger sköter vi om djuren på gården; hästar, kor, får, getter, grisar, kaniner, höns och tamråttor. Vi mockar, rider, lagar mat, leker olika lekar och annat skoj.

Vid avbokning betalas inte medlemsavg tillbaka.

 

SPORTLOVSLÄGER 1
DAGAR:     21 feb kl 9:00-15:00 + 22 feb kl 9:00-15:00
ÅLDER:      10 år och uppåt (född 2012 och äldre)
KOSTNAD: ??? kr/läger (+ ev medlemskap i Almviks 4H)
KLÄDSEL:  Oömma kläder och ev. regnkläder, samt kraftiga skor eller gummistövlar rekommenderas. Vi kommer vara ute mycket.

 

SPORTLOVSLÄGER 2
DAGAR:     23 feb kl 9:00-15:00 + 24 feb kl 9:00-15:00
ÅLDER:      7-9 år (född 2013 – 2015)
KOSTNAD: ??? kr/läger (+ medlemskap i Almviks 4H)
KLÄDSEL:  Oömma kläder och ev. regnkläder, samt kraftiga skor eller gummistövlar rekommenderas. Vi kommer vara ute mycket.