STYRELSEN

 

4H är en klubb som har en invald styrelse som tillsammans planerar evenemang och aktiviteter. De är ansvariga för klubbverksamheten och tar alla viktiga beslut angående aktiviteterna. Styrelsen väljs på årsmötet där alla medlemmar har rösträtt.

4Hs klubbstadgar finns här

Årsmöte 2021

Onsdagen den 10 mars kl 17:30

Det är vi som är klubbstyrelsen

Klicka på bilderna för mer information