STYRELSEN

4H är en klubb som har en invald styrelse som tillsammans planerar evenemang och aktiviteter.
De är ansvariga för klubbverksamheten och tar alla viktiga beslut angående aktiviteterna.
Styrelsen väljs på årsmötet där alla medlemmar har rösträtt.

4Hs klubbstadgar finns här

 

Styrelseträffar 2019

Årsmöte:
5 mars kl 17:30

Styrelseträffar:
24 mars
12 maj
16 juni
18 aug
29 aug
10 nov
8 dec
9 dec

Mötena börjar alltid kl 11:00 med samling i personalköket.

 

Det är vi som är klubbstyrelsen

Klicka på bilderna för mer information

div