STYRELSEN

4H är en klubb som har en invald styrelse som tillsammans planerar evenemang och aktiviteter. De är ansvariga för klubbverksamheten och tar alla viktiga beslut angående aktiviteterna. Styrelsen väljs på årsmötet där alla medlemmar har rösträtt.

4Hs klubbstadgar finns här

Årsmöte 2023

Tid och plats för årsmötet bestäms ca 1 månad innan dock ska årsmötet hållas senast den 10 mars. Anmälan krävs på Antribe och man måste vara med på Årsmötet för att få hoppa efteråt.

Det är vi som är klubbstyrelsen

Klicka på bilderna för mer information