STYRELSEN

4H är en klubb som har en invald styrelse som tillsammans planerar evenemang och aktiviteter.
De är ansvariga för klubbverksamheten och tar alla viktiga beslut angående aktiviteterna.
Styrelsen väljs på årsmötet där alla medlemmar har rösträtt.

4Hs klubbstadgar finns här

Styrelseträffar 2018

Årsmöte:
4 mars kl 11:00

Styrelseträffar:
1 april
13 maj
10 juni
26 aug
7 okt
11 nov
9 dec

Mötena börjar alltid kl 11:00 med samling i personalköket.

 

Det är vi som är klubbstyrelsen

Klicka på bilderna för mer information

div