MEDLEMSSKAP

 

Medlemsavgift

Ett medlemskap för 2021 kostar 420 kr/kalenderår (t.o.m. 25 år); samt 480 kr/kalenderår (fr.o.m. 26 år).
Målsman ska registrera sitt barn via ett medlemssystem, MemberSky, eller fyller i det själv om man är över 18 år.

Gå in på Almviks 4H:s MemberSky för registrering, så kommer det mailas ut en faktura. Observera att det är målsmans telefonnummer, samt mailadress.

Du som blir NY MEDLEM (gäller ej gamla medlemmar) mellan 1 okt – 31 dec blir automatiskt medlem hela efterföljande år. Riksförbundet Sveriges 4H kommer att skicka ut ett brev i början av året där ni ska bekräfta att ni vill vara medlem även följande år. I annat fall gäller inte medlemskapet år 2.

 

Som medlem i Almviks 4H-klubb får du vara med på alla aktiviteter som klubben anordnar på eller utanför gården. På Almviks 4H-gård har vi varierande aktiviteter så det finns något som passar alla och det blir aldrig tråkigt. Läs mer om våra aktiviteter under aktivitetsfliken på startsidan.
Som medlem kan du själv vara med och påverka vilka aktiviteter du vill ha. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på aktiviteter till klubbens styrelse; i en brevlåda som finns inne i klubbrummet. Styrelsen diskuterar sedan alla förslag och bestämmer vilka aktiviteter som går att genomföra. Möjligheterna är många och det är din vilja och fantasi som bestämmer.

Innan du bestämmer dig för att bli medlem kan du prova på vår djurskötsel 3 ggr. Vi har prova på främst på mån-, tors- och fredagar kl. 15:30-16:30.
Kom till oss på gården eller ring 040 – 19 00 00 så hjälper vi dig!

Som medlem får du

  • delta vid 4H:s aktiviteter
  • en kollektiv olycksfallsförsäkring
  • möjlighet att följa med på läger och kurser
  • möjlighet att påverka 4H:s verksamhet
  • 4H:s egen tidning Klöverbladet

 

Medlemsvillkor

Personuppgiftshantering under GDPR
Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Läs mer om GDPR och vilka skyldigheter föreningar har gällande personuppgiftshantering på dataskyddsinspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress och födelsedata. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Sveriges 4H är tillsammans med Skånes länsförbund, Malmö 4H-krets och Almviks 4H-klubb gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som sker inom ramen för 4H:s verksamhet.

Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.  Det kan också röra sig om bilder och videofilmer från våra aktiviteter. Vid vissa tillfällen behöver vi dessutom information om kost och allergier.

Varför behöver 4H samla in uppgifterna och vad används de till?
Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap direkt hos oss. Men även för att göra informationsutskick för olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser, utflykter och arrangemang samt vid ansökan av olika bidrag från kommunen. Vid anmälan till aktiviteter och kalas behöver vi också en del uppgifter. Bilder och videoklipp används för publicering på hemsidan, Facebook, Instagram och ibland tidningar efter målsmans samtycke. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Almviks 4H-klubb delar inte dina personuppgifter med andra utanför 4H, förutom när vi har ett avtal med en tredje part. För att klubben ska få aktivitetsbidrag kräver Fritidsförvaltningen att vi registrerar deltagarna på våra aktiviteter med fullständigt personnummer, i ett system som heter ApN; Aktivitetskort på nätet. Personnummer kan även behövas när vi har samarbete med t.ex. Studiefrämjandet.

Hur länge sparar vi uppgifterna och varför?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vad är dina rättigheter?
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Läs mer på:

https://www.4h.se/medlemsvillkor/

https://www.datainspektionen.se/

https://malmo.se/personuppgifter

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på malmo@4h.se.