HISTORIK

ALMVIKSGÅRDEN

Gården har brukats sedan tidigt 1800-tal fram till 1971. Sedan stod gården öde fram till den 2 augusti 1976 när Fritid Malmö startade Almviks Djurfritidsgård, numera Almviks 4H-gård som ett försöksprojekt tillsammans med 4H och Vi Unga.

MÅLET

Målet var och är att barnen skall få lära sig hur en svensk lantgård och dess olika djur fungerar. Viktigt är också att barnen får lära sig sköta och ta ansvar för djuren samt umgås med dessa på ett balanserat sätt.

FÖRR

1863 köpte Per Sånesson gården av Hans Jönsson. Gården kallades av sina ägare Almvik, men i böcker och på kartor Almlunda. I bygden kallades den Sånes gård eller Sånegården.
Gården byggdes 1858-59 och var kringbyggd fram till 1949, då södra längar revs på grund av dess dåliga skick.
Ladan byggdes 1951.

EN INBLICK HUR LIVET VAR

Arne Sånesson, som brukade gården senast, var en dag på besök på Almviks Djurfritidsgård, numera Almviks 4H-gård.
Han berättade då, att på farfars tid bodde dräng och djurskötare i den nuvarande föreningsbyggnaden. Allting var mycket primitivt i drängkammaren och man bodde vägg i vägg med grisarna.
När Arnes pappa brukade gården hämtades mjölken med hästskjuts en gång om dagen och på kvällen kyldes mjölken med kallt vatten.
Smör och ost gjordes på gården och man odlade vete, potatis och jordgubbar som senare såldes på torget.
På gården fanns 4 hästar, 10-12 kor, 4 suggor, höns, ankor och kalkoner.