MILDA (Rödkullako)

MILDA (Rödkullako)
Årskostnad: 17 000 kr
Kostnadsspecifikation: Foder, hö, strömedel, semin, klövverkning, veterinärkostnader, div. tillbehör, vaccinationer, försäkring
Sponsor: BRF Malmöhus 22