Svenska IFYE-klubben

Svenska IFYE-klubben är en alumniförening för de svenska 4H:are som rest på det internationella IFYE-utbytet.

IFYE-klubben har årsmöte i oktober varje år och en ny styrelse väljs.

Mer information kommer inom kort.