Vem kan åka som IFYE?

Varje år kan Svenska IFYE-klubben skicka ungefär tre utresande IFYEs från Sverige ut i världen. Hur många som kan åka varje år beror på alltifrån de utresandes önskade resmål till vilka länder som skickar IFYEs till Sverige just detta år, och kan därför variera.

För att få åka som IFYE finns det vissa krav som man ska uppfylla. Man måste vara mellan 18 och 30 år gammal, samt ha ett pågående eller tidigare engagemang inom Sveriges 4H. Du kan vara 17år när du ansöker för att du sen fyller 18år när det är dags att åka på utbytet.  Det är särskilt premierande att ha suttit i styrelser på klubb-, läns- eller riksnivå, och varit med och planerat och genomfört aktiviteter som exempelvis riksläger, men alla typer av engagemang räknas såklart in i ansökan.

IFYE-klubben ställer även vissa krav på hemvändande IFYE som tagit del av resebidraget. IFYEn ska då delta på IFYE-klubbens årsmöte efter hemkomst, som brukar ligga i Oktober varje år, samt faddrar för inkommande IFYEs nästföljande år.

Från och med 2020 har även aktiva ungdomar från FSU och JUF kunna söka till IFYE-utbytet.

Vad kostar det att åka?

När du åker som IFYE så behöver du ha med dig egna fickpengar och i vissa fall får du stå för resan till och från värdlandet. I värdlandet bord du hos värdfamiljer och får alla omkostnader för mat, boende och resor i värdlandet betalda av värdlandet. När vi fått in din ansökan försöker vi hjälpa till att söka fondmedel för att täcka dina resekostnader till och från värdlandet. I vissa fall kan du fråga din klubb eller län/distrikt om bidrag till resan.
IFYE klubben ger ett bidrag till utresande IFYE till Europa på 1500 kr samt till USA 3000 kr.

När åker man och vart?

De flesta utbyte börjar under sommarhalvåret och i många fall är tanken att du åker iväg under sommarlovet. Just nu har vi samarbete med USA, Schweiz och Storbritannien.

Vill du veta mer?

Har du fler frågor? Kika då under fliken Reseberättelser eller Kontakta oss, där hittar du mer info, och kan fråga IFYE-styrelse om allt du undrar.