Vad är 4H?

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska bli engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

4H är en ideell barn- och ungdomsorganisation som finns i hela världen och har funnits i Sverige sedan 20 – talet. Målgruppen för medlemsverksamheten är 6-25 år och 4H arbetar enligt mottot ”Lära genom att göra”. De 4H: na: Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa genomsyrar all 4H:s verksamhet.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Vad är en 4H-gård?

Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhetsform och den första 4H-gården “Stall Maja” startades i Vallentuna. I dag heter den Vallentuna 4H-gård. 4H-gården ligger oftast i städerna och drivs av ett länsförbund inom 4H eller en 4H-klubb.

4H-gården ska erbjuda aktiv verksamhet och får enligt 4H:s riktlinjer inte likna en djurpark. Gården skall efterlikna en svensk bondgård med självhushåll, svenska lantraser och de växter som odlas skall vara arter som finns på svenska gårdar.

Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i alla de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och den enskildes personlighetsutveckling gynnas i enlighet med vårt motto; ”lära genom att göra”. I förlängningen ger detta välmående barn och ungdomar. De lär sig tidigt ta ansvar i små steg och växer med uppgiften. Från att exempelvis varit medlem i en djurskötargrupp och lärt sig ta ansvar för en get till att några år senare bli ledare och hålla i en djurskötargrupp och där ta ansvar för både barn och djur. Varje 4H-gård har minst en 4H-klubb knuten till sig och i den ska medlemmarna få vara med och påverka, de ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar genom erfarenhet, intresse och utbildning inom styrelsearbete och demokrati.

4H-gårdarna har gjort och gör mycket för många. 4H:are vittnar gång på gång om hur viktigt det har varit att ha en plats att alltid vara välkommen till samt känna att individen får vara en del av helheten, delaktig och också vara med och bestämma. 4H-gårdarna samverkar mycket med barnomsorg och socialomsorgen och det är tydligt att närheten till djur är läkande på många sätt. Att få vara med utifrån varje individs förutsättningar och intressen är vad 4H handlar om. Att lära av varandra, gammal som ung.

Aktiviteterna kan skilja sig mellan olika 4H-gårdar beroende på verksamhetens förutsättningar. Många gårdar har öppen gård på helger och vardagar där du som besökare är välkommen att komma och titta på djuren. Som öppen gård går vi under något som heter offentlig förevisning och har därför vissa restriktioner kring var besökare får vara, djurens välmående kommer i första hand. För allmänheten och skolor finns Studiebesök, barnkalas, kretsloppsbesök, ponnyridning, häst och vagn körning, bondgårdsskola och många andra aktiviteter. Vanliga aktiviteter på våra 4H-gårdar för medlemmar är djurskötargrupper, djurskolor, kurser och läger. Allt behöver inte ha med djur att göra utan det är upp till vad medlemmarna vill göra men hantverk av olika slag är vanligt förekommande.

4H står för:

Huvud – Kunskap, intresse för lärande genom inspirerande inlärningssätt, förståelse för omvärlden, demokrati.

Hjärta – Medkänsla och respekt för människor, djur och natur, alla är välkomna.

Hand – vårt motto är “Lära genom att göra”, här får vi lära oss genom att prova på, vi vågar.

Hälsa – ett sunt och naturligt levnadssätt där vi håller igång kropp och hjärna, miljöfrågor, motion och matlagning