Innan du besöker en 4H-gård

När man ska besöka en gård med djur finns det en del saker att tänka på, för din och djurens hälsa. Våra gårdar har öppet större delen av året och varje dag tar vi emot besökare på de olika gårdarna. Friska djur är en förutsättning för att 4H-gårdarna ska fungera, alla gårdar har egna regler för vad som gäller just där men generellt gäller det att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren och inte åka mellan olika gårdar med djur utan att byta kläder och skor.

Till höger kan ni se en film gjort i samarbete med SVA som handlar just om smittskydd på gårdar med djur. Kolla gärna på den innan ert besök!

Smittskyddsprojekt i samarbete med SVA

År 2016 startade ett 3-årigt projekt mellan 4H och SVA tillsammans med olika myndigheter. Projektet gick ut på att öka kunskapen om smittskydd och hygien mellan människor och djur och att öka förståelsen för dessa frågor. Syftet med projektet är att sprida kunskap om smittrisker som finns på gårdar, men även när man vistas i naturen, vid resor och i samband med livsmedelshantering.

Projektet fokuserade på kommunikationen med barn och unga, eftersom de utgör den nya generationen. De kan dessutom ”lära” vuxna att tänka och handla som de själva gör.

Detta passar bra ihop med 4H:s motto: ”Lära genom att göra”.

Läs gärna mer på SVA:s hemisida.

b961d7df-0d88-45af-862f-22804ba3ccb1