Innan du besöker en 4H-gård

När man ska besöka en gård med djur finns det en del saker att tänka på, för din och djurens hälsa. Våra gårdar har öppet större delen av året och varje dag tar vi emot besökare på de olika gårdarna. Friska djur är en förutsättning för att 4H-gårdarna ska fungera, alla gårdar har egna regler för vad som gäller just där men generellt gäller det att tvätta händerna både före och efter kontakt med djuren och inte åka mellan olika gårdar med djur utan att byta kläder och skor.

Till höger kan ni se en film gjort i samarbete med SVA som handlar just om smittskydd på gårdar med djur.

Se gärna filmen med dina barn, förskoleklassen eller skolklassen inför ert besök på gården.

Information på flera språk/Information in more language

Filmen finns översatt till flera språk. Klicka på länkarna nedan för aktuellt språk:
Engelska – Klicka här/Click here
Arabiska - Klicka här/Click here
Dari – Klicka här/Click here
Somaliska - Klicka här/Click here
Tigrinja – Klicka här/Click here

Smittskyddsprojekt i samarbete med SVA

År 2016 startade ett 3-årigt projekt mellan 4H och SVA tillsammans med olika myndigheter. Projektet gick ut på att öka kunskapen om smittskydd och hygien mellan människor och djur och att öka förståelsen för dessa frågor. Syftet med projektet är att sprida kunskap om smittrisker som finns på gårdar, men även när man vistas i naturen, vid resor och i samband med livsmedelshantering.

Projektet fokuserade på kommunikationen med barn och unga, eftersom de utgör den nya generationen. De kan dessutom ”lära” vuxna att tänka och handla som de själva gör.

Detta passar bra ihop med 4H:s motto: ”Lära genom att göra”.

Läs gärna mer på SVA:s hemisida.

SVA
b961d7df-0d88-45af-862f-22804ba3ccb1

Mata inte djuren

Då man är på en 4H-gård är det viktigt att man inte matar våra djur.
Detta för att en del djur kan vara känsliga för mat eller godis de inte är vana vid
och därför kan bli sjuka. Våra djur får all mat de behöver av vår personal.

 

Mata ej djuren

Gå inte in till våra djur

Gå inte in till våra djur i deras hagar. Det finns flera anledningar till detta,
t.ex. kan en individ vara rädd av sig, vi kanske har en bagge inne hos fåren,
vilken kan stångas, en individ kan vara sjukt/ha nedsatt immunförsvar mm.

Läs mer vad som gäller på våra respektive 4H-gårdar; Gränby 4H-gård och Årsta 4H-gård.

Gå inte in i hagen