4H-företag

Ingenstans inom 4H:s verksamhet är mottot “Att lära genom att göra” så levande som inom 4H-företagsverksamheten. Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som medlemmen tar på sig under en begränsad period, exempelvis under ett sommarlov, våren, ett år eller dylikt. Det kan vara att mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller att lära sig att spela gitarr. Det kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra.

4H-företaget ska vara tydligt åtskilt från övrig verksamhet och ligga inom ramarna för 4H:s profiler jord, skog, hem, hushåll och kultur. Syftet med 4H-företag är att 4H-företagaren ska lära sig att själv ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna några kronor.

4H-företagen har funnits länge i verksamheten och har en lång historia. I början var växtodling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev klubbodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även djuruppfödning tillkom. Skogsverksamhet med vilt- och fiskevård blev också ett allt vanligare inslag i programmet.

Vill du starta ett 4H-företag? Kontakta då din klubb.