Välkommen till Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H!

Här hittar du information om 4H i Uppsala Län, våra gårdar, klubbar, läger och aktiviteter.

Inom Uppsala Läns 4H finns flertalet aktiva klubbar och gårdar som anordnar olika aktiviteter.

Uppsala Läns 4H anordnar även en del egna aktiviteter, först och främst olika sommarläger.

Om du inte hittar den information du söker här på hemsidan så tveka inte att höra av dig till kansliet på uppsala@4h.se.

Vi är nu en del av Sponsorhuset, Stöd Uppsala Läns 4H när du ska handla eller boka hotell på nätet!

Börja med att gå genom bonusstegen för att se hur Sponsorhuset fungerar, genom detta stödjer du oss med upp till 50 kr och du själv får en Biobiljett.

Läs mer här 

Sponsorhuset

Två nya 4H-gårdar till Uppsala

S-L-MP i Uppsala kommun satsar 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. Satsningen innebär att Uppsala får fyra 4H-gårdar totalt,

en i varje väderstreck. När Uppsala utvecklas behövs fler platser för fritidsaktiviteter, natur- och djurupplevelser.

Satsningen på 4H-gårdarna har ett brett perspektiv där kulturarvet har en central roll och platsernas historiska betydelse lyfts fram.

Genom utomhuspedagogik får barn och unga en förtrogenhet med naturen och en förståelse för ekologiska samband. Uppsala kommun arbetar för att alla barn ska få ta del av kultur- och naturupplevelser och genom

4H-verksamhet stärks likvärdigheten i förskola, skola och fritidsverksamheter.

“4H-gårdar är otroligt viktiga när vi utvecklar Uppsala. Två fler gårdar kommer ge fler Uppsalabor närhet till djur och natur. Här kan barn och unga lära sig hur maten går från jord till bord”, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förutsättningarna för etablering av två nya 4H-gårdar i södra Uppsala utreds nu tillsammans med Uppsala läns 4H samt andra aktörer. Det är inte klart i dag var den andra 4H-gården kommer att anläggas,

men planen är i de västra delarna av Uppsala. Planen kommer att tas fram under 2022 och verksamheten planeras att vara igång någon gång under 2023.

Vi är glada för att Uppsala kommun väljer att satsa ännu mer på vår barn- och ungdomsorganisation. Detta utökade samarbete innebär att vår verksamhet blir tillgänglig för fler i kommunen och att vi får vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga även i södra Uppsala” säger Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H och Linn Henningson, ordförande Uppsala läns 4H.

 

4H-gårdssatsning 210824

På bild: Erik Pelling, Ordförande kommunstyrelsen, Linda Eskilsson, Ordförande Kulturnämnden, Linn Henningson, Ordförande Uppsala Läns 4H och Ellen Johansson Wiss, Regionkonsulent Uppsala Läns 4H

2022-03-23 Upplösning av Björnbo 4H-klubb

Uppsala Länsförbundsstyrelse har med stöd av § 19 upplösande enligt särskilt stadgande beslutat att upplösa Björnbo 4H-klubb.

Detta med anledning av att:

  • Efter granskningar så har det framkommit att Björnbo under lång tid haft omfattande brister i djurhållningen. Exempelvis har förelägganden från länsstyrelsen inte följts och tillståndspliktig verksamhet bedrivits utan tillstånd. Det är något som 4H inte kan stå bakom.
  • Klubben bryter i upprepade fall mot stadgarna, exempelvis enligt 9. Jäv, § 12. Revisorer och § 15 Valberedning.
  • I dagsläget ser 4H inte att det är möjligt att genomföra en förändring eftersom att föreningen inte är demokratiskt uppbyggd; exempelvis saknar klubben valberedning, personer som röstar saknar medlemskap, funktionärer i styrelsen har förändrats under ett verksamhetsår utan underlag på att det gått demokratiskt till.

Länsförbundsstyrelsen har även beslutat att tillgångar och skulder tillfaller den juridiska enheten Björnbo 4H klubbs organisationsnummer.

Har du betalt medlemskap i Björnbo 4H-klubb för år 2022? Kontakta oss på uppsala@4h.se för återbetalning av ditt medlemskap.

Uppsala Läns 4H erbjuder verksamhet i hela Uppsala län. Är du intresserad av våra aktiviteter eller vill du starta upp ny 4H-verksamhet? Kontakta Regionkonsulent Ellen Johansson Wiss på Ellen.johansson@4h.se eller 0730-388 303.

Facebook
Instagram