Vi är Uppsala 4H

Tillsammans strävar vi mot en vision; att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerande, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen genomsyras i alla led och bärs med i all kontakt med barn och unga.

Med mottot ”lära genom att göra” tror vi starkt på en prestationsfri verksamhet där alla välkomnas oavsett förutsättningar och egenskaper. Vi är övertygade om att det finns en medlemsresa i vår verksamhet som skapar eget inflytande, en meningsfull fritid och ett större välmående. Som en demokratiskt och ideell barn- och ungdomsorganisation lämpas 4H:s verksamhet allra bäst av unga för unga- där egna idéer, viljor och intressen får utrymme för att gro allt större.

Med framtiden i beaktning är just vår vision oerhört viktig för att behålla framtidstron i alla generationer.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du skapa din meningsfulla fritid hos oss?

Hemsida - vi är 4H

Vår verksamhet

Klubbar

En 4H-klubb drivs helt och hållet av medlemmarna. Här finns goda möjligheter att engagera dig kring ämnen som just du brinner för och är intresserad av.

Idag bedriver vi 5 st klubbar, där den huvudsakliga målgruppsåldern är 6 – 25 år. Varje klubb räknas som en egen enhet där medlemmarna styr sin alldeles egna verksamhet.

Det är genom våra 4H-klubbar som vi bäst praktiserar av unga för unga, och skapar en lätt ingång i vår verksamhet.

Kanske är du intresserad av djur, natur, sport, musik eller något helt annat – samla ihop likasinnade och starta er klubb hos oss! Här finns alla möjligheter för eget inflytande och utveckling.

 

Gårdar

Vi vet idag att människor, djur och natur är ett oerhört viktigt samspel för den egna hälsan. Våra 4H-gårdar drivs i full medvetenhet om det, samt om vår roll i samhället. Vi gör skillnad!

Det finns barriärer för många barn och unga som gör att närheten till djur och natur inte är möjlig. Vi vill finnas där barnen finns och där bristen på djur och natur är påtaglig. Som en grön oas mitt i staden tillgängliggör vi vår verksamhet för fler och spelar en stor roll kopplat till hälsa bland barn och unga idag.

Våra 4H-gårdar är öppna besöksgårdar som har öppet varje dag, året om. På 4H-gården får du en unik möjlighet att lära dig om odling, natur och djur på ett praktiskt sätt genom mottot ”lära genom att göra”.

Ett annat samhällsuppdrag vi har tagit oss an är att bevara de svenska lantraserna. Vi vill agera förebilder kring djurhållning och djurens värde, för att sprida välmående för både människor, djur och natur.

Läger

4H i Uppsala bedriver läger i olika former.
4H-gårdarna arrangerar dagläger under skollov och på sommarlovet välkomnar vi mängder av barn och unga i behov av allt vad ett läger innebär.

Det är just våra läger som tydligt visar vad 4H innebär för just barn och unga – en meningsfull fritid. Med fjärilar i magen, nya påhitt och äventyr, vänner, djur och natur mättar vi många medlemmars intressen.

Den här delen av vår verksamhet skapar inflytande och mervärde för många barn och ungdomar i olika åldrar, med olika mandat. Deltagare, lägerledare och arrangörer spelar alla en viktig part här. Alla spelar roll, bidrar och får nya lärdomar – det kan vara nya vänner, intryck och minnen, en ledarutbildning, eller lärdomar och lust för att forsätta bedriva verksamheten framåt.

 

Nya 4H-gårdar

4H i Uppsala växer och vår framtid innebär en fördubbling av våra 4H-gårdar, från 2 till 4 st!

Likt 4H-gårdens roll söker vi oss dit barn och unga finns, till områden där behov av djur och natur är stort. Därför kommer två nya 4H-gårdar att startas i södra Uppsala.

“4H-gårdar är otroligt viktiga när vi utvecklar Uppsala. Två fler gårdar kommer ge fler Uppsalabor närhet till djur och natur. Här kan barn och unga lära sig hur maten går från jord till bord”, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förutsättningarna för etablering av två nya 4H-gårdar i södra Uppsala utreds nu tillsammans med Uppsala 4H samt andra aktörer. Det är ett stort och meningsfullt arbete vi har framför oss.

Vi är glada för att Uppsala kommun väljer att satsa ännu mer på vår barn- och ungdomsorganisation. Detta utökade samarbete innebär att vår verksamhet blir tillgänglig för fler i kommunen och att vi får vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga även i södra Uppsala” säger Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H och Linn Henningson, ordförande Uppsala läns 4H.

Är du intresserad av att skapa ny klubb eller att hjälpa till med starten av de nya 4H-gårdarna i Uppsala? Ta då kontakt med oss via e-post: uppsala@4h.se

Hemsida - Vi blir större