Välkommen till Uppsala 4H

Här hittar du information om 4H i Uppsala län, våra gårdar, klubbar, läger och aktiviteter. Inom Uppsala läns 4H finns flertalet aktiva klubbar och gårdar som anordnar olika aktiviteter. Uppsala 4H anordnar även en del egna aktiviteter, först och främst olika sommarläger. Om du inte hittar den information du söker här på hemsidan så tveka inte att höra av dig till kansliet på uppsala@4h.se.

210823

Två nya 4H-gårdar till Uppsala

S-L-MP i Uppsala kommun satsar 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. Satsningen innebär att Uppsala får fyra 4H-gårdar totalt, en i varje väderstreck. När Uppsala utvecklas behövs fler platser för fritidsaktiviteter, natur- och djurupplevelser.

Satsningen på 4H-gårdarna har ett brett perspektiv där kulturarvet har en central roll och platsernas historiska betydelse lyfts fram.

Genom utomhuspedagogik får barn och unga en förtrogenhet med naturen och en förståelse för ekologiska samband. Uppsala kommun arbetar för att alla barn ska få ta del av kultur- och naturupplevelser och genom 4H-verksamhet stärks likvärdigheten i förskola, skola och fritidsverksamheter.

  • 4H-gårdar är otroligt viktiga när vi utvecklar Uppsala. Två fler gårdar kommer ge fler Uppsalabor närhet till djur och natur. Här kan barn och unga lära sig hur maten går från jord till bord, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förutsättningarna för etablering av två nya 4H-gårdar i södra Uppsala utreds nu tillsammans med Uppsala läns 4H samt andra aktörer. Det är inte klart i dag var den andra 4H-gården kommer att anläggas, men planen är i de västra delarna av Uppsala. Planen kommer att tas fram under 2022 och verksamheten planeras att vara igång någon gång under 2023.

  • Vi är glada för att Uppsala kommun väljer att satsa ännu mer på vår barn- och ungdomsorganisation. Detta utökade samarbete innebär att vår verksamhet blir tillgänglig för fler i kommunen och att vi får vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga även i södra Uppsala, säger Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H/Linn Henningson, ordförande Uppsala läns 4H.

4H-gårdssatsning 210824Erik Pelling, Ordförande kommunstyrelsen, Linda Eskilsson, Ordförande Kulturnämnden, Linn Henningson, Ordförande Uppsala Läns 4H, och Ellen Johansson Wiss, Regionkonsulent Uppsala Läns 4H

 

Tack vår sponsor för Malma dagläger 2021

Restaurang HEAT

Heat

Gilla och följ Uppsala 4H på Facebook och Instagram!

facebook-create-1239286981

the_instagram_logo

Studiefrämjandet

All vår verksamhet utförs i samarbete med Studiefrämjandet.