Styrelsen för Uppsala läns 4H

Uppsala 4Hs länsförbundsstyrelse består av medlemmar från olika 4H-klubbar i länet.
Styrelsen har ansvar för Uppsala 4H:s verksamhet, de jobbar både med den verksamhet de själva bedriver och med att stötta 4H-klubbarna och 4H-gårdarna i länet. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla och bevara verksamheten.

Ordförande Linn Henningson

E-post: linn.henningson@4h.se
Telefon: 070-534 76 12

Styrelsen 2023

Ordförande

Ledamot

Suppleant