Klöverhjälten

KLOVERHJALTEN_FYRAH

Klöverhjälten föddes genom projektet Verksamhet för alla. Ett projekt som verkat för att fler ska få ta del av 4H:s fantastiska verksamhet. I projektet har människor från jordens alla hörn träffats, olika kulturer har fått lära känna varandra, språkförbistringar har förekommit. Mitt i allt detta föddes Klöverhjälten, den superhjälte som är det bästa av allt 4H, en samlingspunkt för 4H-andan, våra medlemmars nyfikenhet, öppenhet och vilja att utvecklas. Och självklart en representant för våra fyra H:n. Klöverhjälten bidrog till att föra människor närmare varandra.

Klöverhjälten är organisationens samlingsrepresentant för kärlek, förståelse och respekt. Klöverhjälten skulle aldrig någonsin bära några vapen. Hens enda attribut är ett förstoringsglas. Med förstoringsglaset går hen på djupet och lär sig mer om saker som kan uppfattas som främmande eller obehagliga. För Klöverhjälten vet att när mer kunskap kommer till ytan så kommer förutfattade meningar att sköljas bort. Genom förståelse, gemenskap, kärlek och respekt får vi barn och unga att växa.

Vi vill att barn och ungdomar ska få chansen att upptäcka att superhjältar finns mitt ibland oss. De ska få upptäcka att de kan bli eller är superhjältar själva. Genom Klöverhjälten, vars superkrafter bygger på kärlek, förståelse och respekt, vill vi ge våra unga en sund förebild som representerar mjuka värden och som med mod och nyfikenhet bekämpar fördomar och förtryck. Med de fyra H:na i fokus: Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa möter Klöverhjälten barn och ungdomar i deras funderingar om djur, natur och vår omvärld.

 

kloverhjalte