Bete

4H-gården

Vi vet idag att människor, djur och natur är ett oerhört viktigt samspel för den egna hälsan. Våra 4H-gårdar drivs i full medvetenhet om det, samt om vår roll i samhället. Vi gör skillnad!

Det finns barriärer för många barn och unga som gör att närheten till djur och natur inte är möjlig. Vi vill finnas där barnen finns och där bristen på djur och natur är påtaglig. Som en grön oas mitt i staden tillgängliggör vi vår verksamhet för fler och spelar en stor roll kopplat till hälsa bland barn och unga idag.

Våra 4H-gårdar är öppna besöksgårdar som har öppet varje dag, året om. På 4H-gården får du en unik möjlighet att lära dig om odling, natur och djur på ett praktiskt sätt genom mottot ”lära genom att göra”.

Ett annat samhällsuppdrag vi har tagit oss an är att bevara de svenska lantraserna. Vi vill agera förebilder kring djurhållning och djurens värde, för att sprida välmående för både människor, djur och natur.

Vill du besöka en av våra 4H-gårdar? Här kan du läsa mer!

Hemsida - Får