Hitta till Färsna 4H-gård

Det är enkelt att ta sig till Färsna gård. Du kan ta dig hit på följande sätt:

Med cykel eller till fots

Alt I: Ta cykelvägen (längs banvallen) som löper parallellt med Estunavägen, öster om Knutby torg. Efter 300 meter ta höger nerför brant backe, mellan de gamla grindstolparna i granit.

Alt II: Cykla Baldersgatan rakt norrut, förbi Rodengymnasiet och brandstationen. Här finns gång- och cykelbana. Den stora vita gården syns i skogsbrynet.

Med buss

Ta buss 651 från Norrtälje busstation. Bussen går nästan ända fram till gården.

Med bil

Kör väg 76 mot Väddö, ta höger vid skylt Färsna gård. Kör 300 meter genom skogen. Parkera på anvisad plats, strax innan gården.Parkeringen är kostnadsfri.