Lite positiv uppdatering 🙂

Läget för gårdens 4H verksamhet är ljusare och vi har fått ihop pengar som tar oss några månader framåt i tiden! Detta ger oss utrymme att se över och planera för framtiden! Första steg blir att se över hur vi kan fortsätta att utvecklas och upprätthålla kvaliteten även under fortsatta besparingar, men föreningen har också mål och drömmar om att bli ännu bättre….. 🙂

När Färsna 4H uppnår ekonomisk stabilitet så kommer vi att:

 • Rusta upp djurens visningshagar, fokus kommer att ligga på tillgänglighetsanpassning så att alla kan se och komma nära djuren. Med tx ramper för vagn och rullstol, låga sektioner där små människor kan se utan att bli lyfta, informativa tavlor med djurens art, namn, mm

 • Bygga klart vårt pedagogiska uteklassrum där det skall finnas interaktiva stationer med inriktning på djur och jordbrukskunskap. Den kommer att användas av oss vid skol och förskolebesök, men också finnas tillgänglig för besökare och skolor mfl för egna ”lektioner”

 • Anlägga en ponnyridningsslinga i skogen för att förhöja säkerheten vid ponnyridningen samt förhöja upplevelsen för de som rider.

 • Anlägga en fast tipspromenad/ aktivitets stig för alla att använda med frågor om djur, natur och jordbruk.

 • Köpa in ny utrustning till ridning och körning, tex hjälmar, seldon mm allt är egentligen förlegat men i nästan användbart skick.

 • Bygga en HK ramp som ger fler möjlighet till ridning på våra hästar.

 • Köpa in en HK anpassad vagn så även personer med rörelsevariation kan njuta av en tur med häst och vagn hos oss.

 • Påbörja och genomföra en långsiktig upprustning/ ombyggnad av våra djurstallar i syfte att söka nytt tillstånd till offentlig förevisning för att den skall gälla även inne hos djuren, idag har vi bara tillstånd att visa djuren i sina utehagar. Inomhusvisning skulle bidra till både en förhöjd besöksupplevelse samt fungera i utbildningssyfte där vi vill vara en förebild för god djurhållning med berikning för djurens välmående mm

 • Bygga upp en interaktiv sagostig med sagan om de tre bockarna Bruse. Denna kommer besökare att ha stor glädje av samt att förskolor kan använda sig av den för att arbeta med matematiska strävansmål i läroplanen för förskolan.

 • Erbjuda, ev via samarbete med Roslagsblomman, kostnadsfria lägerplatser till barn som lever med föräldrar i ekonomisk kris.

 • Anordna kostnadsfria helg, jul och påskfiranden på gården för familjer i kommunen som lever under existensminimum.

 • Inköpa ett skogsekipage, häst med utrustning som tillsammans med vidareutbildad personal kan sköta skogsarbeten på gården och i naturreservatet.

 • Satsa på enhetliga och säkra arbetskläder för både personal och ledare.

 • Anställa mer personal, vidareutbilda våra ungdomsledare för att kunna erbjuda än fler aktiviteter för både medlemmar och besökare så som tex fler dagar med ponnyridning, djurklappning, bokningsbara hästaktiviteter mm

 • Steg mot uppnåendemål (år 2025) att bli självförsörjande på foder till gårdens djur i samarbete med veterantraktorklubben kan påbörjas omedelbart. Detta kommer att gynna omgivningar, miljö, naturen och djuren. Självklart skall detta också vara en plattform för utbildning och delaktighet för allmänheten, då sådd, skörd, och lagring blir publika event.

 • Öka trivseln på gården ytterligare med utsmyckning och platser för information samt rekreation.

Här nedan finns en del skrivelser som belyser läget på Färsna 4H, hur människor kommer att drabbas av en ev nedläggning samt vad som är gjort i dagsläget för att undvika detta.

Att föreningen står inför detta ekonomiskt tråkiga läge beror på många faktorer bland annat:

 • Att föreningen haft ett oförändrat verksamhetsstöd från kommunen under sex år, under dessa år har allt blivit dyrare(foder till djuren, drivmedel, livsmedel, löner) samt att pandemier och världsläget gör att privatpersoner har det tuffare ekonomiskt och därför inte kan delta och betala för föreningens utbud av aktiviteter som tex läger, kurser mm

 • Att föreningen idag har en betydligt större verksamhet än sin grundtanke, vara en barn och ungdomsförening. Se nedan för redovisning av dessa.

 • Att gården för att få ha djur i visningsverksamhet för allmänhet kräver tillstånd från länsstyrelsen vilken är personligt knuten till en anställd på gården. Det vill säga, verksamheten måste i ha personal för att kunna existera som besöksgård.

 • Att vi vill finnas till för alla oavsett ekonomisk förutsättning, vara en Inkluderande verksamhet.

Har ni frågor eller vill komma med idéer så varmt välkomna att maila på farsna@4h.se

 

Färsna gård är ett av Norrtäljes mest besökta utflyktsmål med verksamhet som inkluderar visningsbondgård, barn- och ungdomsverksamhet och café mm. Varje år välkomnar vi ca 50 000 besökare till gården. På gården finns ett 30-tal djur, bland annat grisar, getter, hästar, höns och kaniner.

Färsna 4H erbjuder besökare en välkomnande visningsgård som ser ut som bondgårdar gjorde förr i tiden. Vi arrangerar dagläger, ponnyridning, djurskötarkurser och mycket annat till medlemmar och allmänheten. Tillsammans med de andra verksamheterna på gården arrangerar 4H-klubben flera populära familjedagar på gården, t ex midsommarfirande, 4H-dagen och julmarknaden. Vi medverkar också vid den årliga veterantraktordagen.

4H bedriver djurpedagogisk verksamhet på Färsna gård sedan 2001. Verksamheten finansieras med medlemsintäkter, bidrag från Norrtälje kommun och genom att sälja tjänster till bl a Tiohundra som bedriver daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade med hjälp av djuren på gården .

Tyvärr har finansieringen av verksamheten inte varit tillräcklig och föreningen riskerar att gå i konkurs.

De styrande i kommunen har inte kunnat ge något positivt besked om att ge ett extra anslag för att rädda verksamheten.

4H har börjat planera för en avvecklingsplan för verksamheten för att undvika att den unga styrelsen ska begäras i konkurs.

I samarbete med Norrtälje Naturvårdsstiftelse och de andra aktörerna på Färsna är 4H-klubben en viktig aktör för Färsna Gårds framtid som besöksmål ,för naturreservatets skötsel och för en viktig ungdomsverksamhet.

Karin Broström / Ordförande i Stockholmsläns 4H

 

Avvecklingsplan för Färsna 4H

Då föreningen efter 31/8 2023 inte kan erbjuda våra avtalspartner det de betalar för måste följande avtal sägas upp inför höstterminen 2023.

* Tiohundra daglig verksamhet Verksamhetschef

* Tiohundra vuxenpsyk, Åran Verksamhetschef

* Skärgårdsgymnasiet/ Djur utbildning

Övriga berörda parter som inte längre kan bedriva verksamhet eller använda befintlig verksamhet med föreningen behöver tid på sig att hitta nya samarbeten, de kontaktade är:

* Frivården i Sollentuna

* Socialtjänsten i Norrtälje (ungdomstjänst platser erbjuds alltid samt sysselsättning för personer som erhåller socialbidrag)

* Kommunala/ fri skolor, föreningen kan inte längre erbjuda elever att ha anpassad skolgång på gården.

* Privatpersoner som har sina barn i vår öppnaverksamhet, gårdshäng, fritidsgårdsliknande verksamhet öppet 14-17 måndag – torsdag med 17 inskrivna barn.

* Vuxna, ungdomar och barn som har gården som sin fristad och fritid.

* Arbetsförmedlingen, föreningen har lyckosamt samarbete med arbetsträning samt har kunnat anställa personer med stora anpassningsbehov.

* Försäkringskassan, föreningen har idag två personer som utför praktik (steget innan arbetsträning) på gården.

 

Övriga berörda parter som inte längre kan bedriva verksamhet eller använda befintlig verksamhet med föreningen behöver tid på sig att hitta nya samarbeten, ej i dags datum kontaktade. (vi har ej ännu gått ut till allmänheten, dock planerat under v 29)

* Besökande som använder gården som familjeaktivitet och utflyktsmål.

* Återkommande barn och ungdomar som ofta deltar på gårdens läger och kurser.

 

DEBATTARTIKEL:

Vart är vi på väg ?

När det tycks so om vi inte ens anser oss ha råd att satsa på det som tidigare deklarerats som viktigt.

Färsna 4H – gård är nu under akut risk att läggs ner efter att ha funnits och utvecklats sedan 1980-talet. Detta som resultat av en längre tids underfinansiering. Revisorerna anser nu att konkurs är det enda alternativet, om inte medel kan tillskjutas. De lån som 4H-klubben tvingats ta, kräver nu långivarana en återbetalningsplan på för att fortsätta. Det går inte att bara sköta djuren lite grann. De finns där hela tiden och kräver foder och omvårdnad.

Om inte alla goda krafter kan enas om att hitta en lösning måste djuren tas bort inom kort

Vad väljs då bort av alla tidigare deklarerade prioriteringar ?

· Aktiviteter för barn och särskilt flickor i en fungerande verksamhet. Avvecklas

· Djurens insatser för skötseln av det nyinrättade naturreservatet Försvinner

· Tiohundras populära verksamhet för människor med funktionsvariationer. Försvinner.

· Skolornas besöksverksamhet förlorar sin största attraktion. Djuren.

· Ideella krafters insatser i form av t.ex. familjers skötsel av djuren under helger. Upphör.

· Nyligen upprustade och godkända stallar för djurverksamhet. Används ej.

· En kulturmiljö förlorar en viktig del. Djuren.

· Föreningsdrift en, som innebär demokrati i verkligheten. Avvecklas.

· Möjligheten att se och lära om djuren och det naturliga kretsloppet på annat sätt än genom digitala hjälpmedel. Försvinner.

 

SLUTLIGEN måste jag citera en flicka som på frågan i en enkät om det var något djur hon träffat för första gången på 4H-gården svarade.

”Jag har visserligen sett de flesta djuren förut. MEN JAG HAR ALDRIG FÖRUT UMGÅTTS MED DEM PÅ ETT SÅDANT SÄTT. ”

Låt våra barn få fortsätta upptäcka att det finns andra djur än sällskapsdjur och låt dem få kontakt med våra gamla svenska husdjur på ett naturligt sätt.

Åke Broström.

Vi kommer att hålla er informerade om läget via facebook och instagram.

Vill ni vara med och stötta så här finns swish qr koder 🙂

Vill ni hjälpa till på annat sätt så varmt välkomna att höra av er med idéer eller glada tillrop!

Denna QR kod är för dig som vill skänka 500:-

Denna QR kod är för dig som vill skänka valfri summa 🙂