Besöksgrupper och studiebesök

Målet med ett besök på 4H är att besökare ska få använda sina sinnen ska få utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära under lekfulla former. De får komma nära djuren och lära sig om dem samt utveckla sin empatiska förmåga och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

Guidning

Vi går en guidad tur (ca.60 minuter) där vi visar runt och hälsar på gårdens olika djur. Vi pratar om vad de äter, varför människan valt att ha dem som husdjur och vad de mer behöver för att må bra. Ni får komma nära djuren och vi utformar guidningen efter önskemål och barnens ålder.

Pris: 50:- / deltagare över 1 års ålder.

 

Djurens och våra känslor

I samarbete med Djurskyddet Sverige:

REDE – Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial är ett material som på lång sikt verkar för ett bättre djurskydd. Genom olika djurinriktade övningar får barn chans att utveckla sin empati, sitt tänkande kring livsfrågor samt sin förmåga att uttrycka sig och ta ställning. Med REDE-övningarna får barnen en insikt i att djur är levande och kännande varelser värda att värna om och en förståelse för att djur har olika beteenden och behov som vi bör respektera och tillgodose. På längre sikt genererar det ett bättre djurskydd och samtidigt ett bättre samhällsklimat.

Pris: 900kr, max 15 barn, ca. 70minuter

 

Ponnyridning:

Ponnyridning på våra snälla hästar.

Pris 800kr för upp till 10 st barn, därefter 50 kr per barn