Leader farg 51c491b011064a1bf68a89412e8b9704 kommunlogga

2022 – 2023 håller Naturhjältarnas 4H-klubb i projektet 4H-gård Björkmuren finansierat av Leader Gästrikebygden.

Leader Gästrikebygden är landsbygdsfonden för genomförande av projekt för social utveckling och främjande av unga. Projektet vill starta och driva en 4H-gård, en mötesplats för unga på landsbygden som främjar häsla hos barn och unga. Projektet ger möjlighet till ett långsiktigt och genomtänkt arbete samt ett närmare samarbete mellan Naturhjältarnas 4H-klubb, fritidsgårdar, kommunen, föräldrar och skolor.

4H-gården har för avsikt att ge barn och unga en plats där de känner sig trygga och kan lära sig för livet. Syftet är psykisk hälsa för barn och ungdomar.

Naturhjältarnas 4H-klubbs ordinarie verksamhet består av lägerverksamhet för medlemmar (barn och ungdomar). Projektet kommer rikta sig till en större målgrupp och ha mer fokus på gården som plats.

 

Projektet har som huvudmål att sprida kunskap och förståelse till 1200 besökare under uppstartsåret.

Huvudmålet kommer att nås genom följande delmål:

• Certifiera Björkmuren till en 4H gård, steg 2, (vilket bl.a. innefär att vi följer lagar och regler för en 4H-gård, 4Hs stadgar, har ett utarbetat miljöprogram, jobbar aktivt med 4Hs värdegrund genom de 4H:na, tar emot studiebesök, aktivt bevarar svenska lantraser, har en pedagogisk verksamhet, bedriver regelbundet kompetensutveckling).

• Ha gården öppen för allmänheten minst 36 tillfällen med lärande aktiviteter och café.

• Hålla i aktiviteter vardagar minst 40 tillfällen

• 10 möten för stöttning och vägledning av ungdomsledarna efter ungdomarnas behov

• 20 lärandebesök av barngrupper

• 10 uthyrningar av gården som rekreationsplats

Organisering av projektet

4H-riks står som en bra och bred organisation bakom vårt projekt.

Föreningens styrelse beslutar och har huvudansvar för gårdens drift och verksamhet, ser till att förbundets kvalitetssäkring följs och gör årliga egenkontroller för att se till att 4H-gården håller en hög kvalitet och säkerhet.

Varje 4H-ledare strävar efter att alla medlemmar är med och har inflytande över verksamheten på ett demokratiskt sätt. 4H-klubben drivs enligt Riksförbundets stadgar och är öppen för nya medlemmar.

I projektet anställs en projektledare som håller kontakt med bidragsgivare och samarbetspartners, ser till att utvärdering och uppföljning genomförs samt att samordna och sköta kontakt med projektbundna parter.

I projektet anställs en föreståndare för 4H-gården, som också är djuransvarig och har relevant djurutbildning.

I projektet anställs en verksamhetsledare som planerar och driver det pedagogiska arbetet i projektet och stöttar ungdomsledare i deras verksamhet mot barn.

Det är vanligt att frivilliga medlemmar utför de löpande arbetsuppgifterna. Ett system för helgskötseln av ideella ledare/föräldrar ska upprättas i kontakt med gårdens personal.

Vi kommer på denna sida ge uppdateringar om projektet och dela bilder.

 

Från juli månad 2022 leder Petra Smyth projektet och Nena Kesti är anställd som verksamhetsledare.

Gården har utökats med en fin Käpphästbana, en pedagogisk Lära genom att göra om Vattnets krettslopp, samt Hjältestigens skyltar är tillverkade och på väg att komma upp. Getternas nya hage håller på att sättas upp. En ligghall och utfodringsplats har satts upp till dem.

IMG_20220807_203414_871 Getternas nya hus kom upp i augusti,

IMG_20220824_134318_090  Frasse kom också till i augusti.

IMG_20220827_123812_761  En stor vaktelgård har byggts och två katter bor nu på gården, Levis och Vegas. IMG_20220827_131909_994

 

Öppen gård har hållts varje lördag hela hösten med 500 besökare från augusti till och med oktober.

Barnes gård startade i september med flera olika aktiviteter för de minsta.

received_640551767635821

 

Förberedelser sker för att ett litet stall ska komma. Stallet kommer för att ge mer ljus och värme under vinterhalvåret.

IMG_20221011_173935_890

 

2023-01-01 Grattis!! Nu är Björkmuren en certifierad 4H-gård! En gårdsskylt förväntas komma från Riks i januari månad.

 

Se så stolta vi är! / Petra & Nena

Nu har skylten kommit! Så bra!!

  Nu är grunden färdig!