Om Naturhjältarnas 4H-klubb

Föreningen startades 2012 med intentionen att berika barn och ungdomar med en meningsfull lärorik fritid med fokus på hållbar utveckling, miljövänlig djurhållning, lyhördhet och respekt i allt vi gör.

Här läser du föreningens  Verksamhetsplan 2023

Vi arrangerar aktiviteter, kurser och läger för barn och ungdomar i 4H anda med extra fokus på självkänsla, förståelse, respekt och hållbarhet.

Vår förening är, liksom Sveriges 4Hs Riksorganisation, en partipolitiskt och religiöst obunden barn och ungdomsorganisation. 4H finns i 80 länder över hela världen, och grundades 1902 i USA för att utbilda ungdomar i ”modern” jordbruksteknik. 1918 kom 4H till Sverige och idag finns det cirka 20 000 medlemmar.

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

I vår 4H klubb bestämmer medlemmarna själva vilken aktivitet och inriktning klubben ska ha.

  • alla är välkomna
  • alla får vara med
  • alla får plats
  • alla intressen räknas
  • alla är lika viktiga

 

4Hs motto är att lära genom att göra.

4H har fyrklöver som symbol och i varje blad finns ett ”H” inskrivet, vilka står för: Huvud (kunskap), Hjärta (medkänsla), Hand (färdighet) och Hälsa (sunt leverne).

Huvud – kunskap

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati.

Hand – färdighet

Att klara av att gå från idé till handling och vara engagerad i egen och kompisars fritid. En ansvarstagande person som står för sina handlingar och som inte gör dem för egen vinning.

Hjärta – respekt, medkänsla, empati

Gruppen sätts i första hand och i gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund.

Hälsa – sunt levnadssätt

Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten. En helhet där ett fungerande samspel är A och O för att naturen, djuren och därmed också vi människor ska må bra.

Barn som lär sig med djur kan göra och uttrycka medvetna val utifrån personliga erfarenheter. Barns självkänsla stärks när de tar hand om djur, och de lär sig empati och omsorg genom observation hur ledarna gör och beter sig.

Ledarna vårdar, respekterar och tar hand om djuren. Vi skapar relationer präglade av intresse, empati, ärlighet och likvärdighet och ur det skapas förmåga till samarbete.

Barn som umgås med djur får en bättre förståelse för det ickeverbala språket, vilket gör att de blir mer empatiska, både mot djur och mot människor. Dessutom dömer inte djur så barnen behöver inte känna att de ska vara perfekta i deras umgänge med dem. Miljön vi skapar främjar självkännedom och reflektion.

Välkommen till Naturhjältarnas 4H-klubb!

Här blir du medlem!

Här kan du se en ”aktivitetstrappa” efter ålder, med allt som 4H erbjuder.

4H wordle