Bli medlem i en klubb i Kronbergs läns 4H

Bläddra till 4H i Kronobergs och välj sedan aktuell 4H-klubb. Som medlem i 4H är du välkommen att delta på organisationens alla arrangemang. Du omfattas också av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller på 4H:s samtliga aktiviteter.

Tryck här för att bli medlem. 

IMG_0490