Välkommen till 4H i Kronoberg!

4H Kronoberg samlar och stöttar 4H-klubbarna i länet. Vi anordnar också resor och läger för medlemmarna. Klubbarna finns bland annat i Växjö, Boaryd, Tävelsås, Älmhult, och Skäggalösa-Odensjö. I Växjö finns också en 4H-gård, på sommaren två.

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.

4H står för: HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sundare levnadssätt.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

4Hs motto är ”Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H arbetar vi också enligt mottot ”Av ungdomar, för ungdomar”, d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Kommande aktiviteter

Boda Borg

Vi åker på vår årliga Boda Borgs resa sista dagen på jullovet, 2024 åker vi till Sävsjö.
Mer info och anmälan finns här.

 

Skidresa
Mer info kommer

 

rix18_almabengtsson_130 (3)
logga studiefrämjandet