Välkommen på årsmöte 2023

Alla medlemmar kallas till årsmöte tisdag den 18 juli 2023, kl 19 på Ästad 4H-gård.

Det är dags för årsmöte! Då är alla medlemmar välkomna och har chansen att påverka och förändra. Vi kommer att redogöra vad styrelsen gjort under 2022, hur ekonomin gått, besluta hur styrelsen 2023 ska se ut. Vill du vara med ge dina synpunkter? Kom till Ästad tisdag 18 juli, kl 19.00, vi bjuder på fika!

Frågor via mejl till astad@4h.se
Anmälan via Antribe senast söndag 16 juli 2023.

Kallelse årsmöte 2023 – 18 juli 2023

Stadgar-4H-2022_redigerad-23-05-16