4H

  • är en ideel, politiskt och religiöst obunden barn- och ungdomsorganisation
  • finns i ett 80-tal länder
  • har nästan 15 000 medlemmar i Sverige fördelat på cirka 250 klubbar
  • drivs demokratiskt av sina medlemmar
  • har inriktat sig på djur, odling, skog, miljö och kultur

 

Vad betyder de 4H:na?

Huvud – kunskap

Vårt motto är “att lära genom att göra” och därför strävar vi efter att göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet och vilja till ny kunskap. Vi strävar efter att sprida kunskap och förståelse för vår omvärld, naturen och dess resurser samt demokrati.

Hjärta – medkänsla

Förmåga till medkänsla och även respekt för alla människor, djur och natur är viktigt att ha med sig genom hela livet. Därför strävar vi efter att låta varje individ utveckla sin egen förmåga till detta.

Hälsa – sunt levnadssätt

Vi vill inspirera till att leva ett sunt och naturligt liv genom att hålla igång både kroppen och hjärnan. Kroppen hålls igång genom att äta sund mat, idrotta, leka och vistas i skog och mark medan hjärnan behöver socialt umgänge och utmaningar för alla sina sinnen.

Hand – färdighet

Vi vill uppmuntra alla individer att utvecklas och att kunna gå från idéer till färdigheter.

 

Därför är 4H bra!

Barnens självförtroende växer när de själva får ta hand om djuren. Genom att ta ansvar för djur lär sig barnen även att respektera djuren och får en tydligt och tidigt förståelse för känsla, då djur inte kan prata. Genom året har vi sett ett tydligt mönster i ungas förmåga att harmoniseras och finna lugn tillsammans med djuren och sig själva.

Dessutom får man nya kompisar och vi har roligt tillsammans.