Personal

Vi som jobbar heter Cecilia och Christina.

På helgerna sköts gården av helgskötare, ideella vuxna som kommer hit och tar hand om gården för en dag några gånger per termin. (Är du också intresserad av att hjälpa till som volontär på gården läs mer under fliken helgskötare)

Styrelse

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.