Guidade besök i olika former!

 

Alla olika besök är anpassningsbara efter ålder och allt ifrån förskolor till gymnasieskolor och även vuxna kan boka besök. 

 

 

Kretsloppsbesök

Barnen får själva plocka ägg, som de sedan bakar muffins med. Äggskalen läggs i komposten, där barnen får ta jord och stoppa ner i en kruka. I krukan, som får tas med hem till förskolan/skolan, sår sedan barnen havre. Sedan går vi tillbaka till hönsen och ger dem muffinssmulor och havre

– och vips så är kretsloppet slutet.

Flera förskolor/skolor som arbetar med ”Grön Flagg” har kretsloppsbesöket som en del i sitt arbete.

Pris:

700 kr, inkl  10 deltagare, därefter kostar det 70 kr/barn. Rekommenderat maxantal på 10-12 barn. Besöket tar ca 45-60 minuter.

 

Ponnyridning

Boka ridning på våra trevliga ponnier

Pris:

600 kr, inkl 10 barn, därefter kostar det 60 kr/barn. 

Besöket tar ca 45-60min på 10 barn, men kan variera sig något.

 

Häst och vagn

Boka häst och vagn. Vi tar emot både små och stora bokningar.

Pris:

600 kr, inkl 10 barn, därefter kostar det 60 kr/person

 

Guidning bland gårdens alla djur

Klappa, kela och lär känna djuren

Vi guidar er runt bland gårdens alla djur, med klapp och kelstund där ni får komma in till djuren.

Pris:

600 kr, inkl 10 deltagare, därefter 60 kr/person. Besöket tar ca 

45-60 minuter.

 

Kombinerad guidning och ponnyridning

Välj tre djurslag + ponnyridning

Vi börjar med ponnyridning. Vi guidar er sedan runt bland gårdens djur, ni väljer själva vilka djurslag ni vill träffa, med klapp och kelstund där ni får komma in till djuren.

Pris:

700 kr, inkl 10 deltagare, därefter 70 kr/barn. Besöket tar ca 1 timme.

 

Skräddarsy ditt besök

Vi lägger upp en planering efter dina önskemål!

Pris:

Från. 700 kr/timme, max 10 deltagare

 

REDE besök 

REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik

och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Vi jobbar med djurinriktade övningar och tränar bland annat barns empatiska förmåga och respektfulla sätt gentemot djur och människor. Vi övar på att tolka både djurens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Barnen får också fundera kring hur vi människor ser ut i olika känslotillstånd och hur man kan se och förstå hur kompisarna mår. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot och omkring djuren. Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

Pris:

600 kr, max 15 deltagare per besök. Besöket tar ungefär 

45-60 minuter.

 

Matematikbesök bland djuren

Ett roligt matematikbesök på 4H gården, eleverna får både använda sig av matematik och tänkade samtidigt som de får röra på sig utomhus bland djur och natur.

Besöket berör följande innehåll i läroplanen för matematik årskurser 1–3:

Taluppfattning och tals användning

  • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

  • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar

Sannolikhet och statistik

  • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

  • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Samband och förändring

  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

Pris:

600 kr, besöket görs per klass. Besöket tar ungefär 

45-60 minuter.

Boka ditt besök här

 

Studiebesök bokning
Berätta lite om vilket sorts besök ni vill boka, vad ni vill få med och vad ni främst är intresserade av