Våra getter

Vi har 2 getter. Hanen Dante som är en afrikansk dvärgget, sedan honan Dagny som är en jämtget.

Fakta:

Mamma: Get

Pappa: Bock

Barn: Killing

Dräktighet: 150 dagar, dvs 5månader

Föda: Huvudfödan är gräs, löv och bark.

Getterna har fyra magar, det kallas idisslare. Dessa magar heter: vommen, nätmagen, bladmagen och löpmagen.

öööööööööö

Jämtget:

Storlek: 55-70 cm

Vikt: 35-65 kg

Färg: Mest vit, med teckning i svart, grått eller brunt, oftast mörkare på huvudet och på öron och ben.

Afrikansk dvärgget:

Storlek: Runt 45 cm

Vikt: 20-35 kg

Färg: Vanligast är grå i olika nyanser, men även svarta och bruna förekommer. De har ofta vita tecken.