Vad är 4H?

Kallhäll 4H-gård

Det som idag är Kallhälls 4H-gård var från början en del av Ulvsättra gård. (Ulvsättra bygdegård ligger nu på andra sidan vägen). Kallhälls 4H-klubb startades 1974, och hade då sina djur i den byggnad vi kallar Lilla stallet.

Kallhälls 4H-gård är en ideell förening som sköts av anställd personal, en styrelse & av alla aktiva medlemmar. Gården drivs på uppdrag av Järfälla kommun. Gården lever vidare tack vare alla som engagerar sig ideellt. På vardagarna har vi barngrupper på besök från kommunens förskolor och skolor och på eftermiddagarna har vi djurgupper för barn i skolåldern som vill lära sig ta hand om våra djur.

Ett bra exempel på detta är alla aktiva helgskötare, som till stor del tar hand om gård och djur på helgerna.

– Tips: Om du är intresserad av att se gamla bilder från Ulvsättra gård, kan du besöka Järfällas kommuns bilddatabas: https://sofie.jarfalla.se. (Sök på Ulvsättra gård)’

Under vardagarna har vi öppet 9-16 och nås på nummer 0707624342 eller 0705598271, dessa nummer fungerar under helgerna som journummer till vilket man kan ringa vid nödsituationer, frågor ang djuren och gården får vänta till nästkommande vardag.

Djuren finns ute i sina hagar att se på alla dagar i veckan, även helger.

Barn och ungdomsorganisationen 4H

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten utan att vara mer värd än någon annan.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Dem 4 H:na står för

HUVUD för kunskap

HJÄRTA för medkänsla

HAND för färdighet

HÄLSA för ett sundare levnadssätt

Senna tunga ute (1 av 1)
271539887_614845333116319_9137307438308367149_n
275160161_4942830339086434_1199638676363035118_n
354276537_130781276712460_4652075719491802293_n