Styrelsen

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte, som brukar vara i slutet av året/början av nästa. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.

Om du är medlem kan du skriva en motion (förslag) och mejla/posta/lämna till oss innan årsmötet.

Vi vill gärna veta vad ni vill och tycker! Även om du inte är medlem vill vi gärna höra idéer och synpunkter. Välkommen att mejla oss via vår mejladress: kallhall@4h.se