Engagera dig ideellt

Stättared har som mål att vara en plats där barn, unga och vuxna är välkomna för att kunna känna sig delaktiga, lära sig om djur och natur och få en meningsfull fritid.

Gården som är en 4H-gård drivs av en ideell förening med en ideell styrelse där våra arrangemang är en viktig del för att få ekonomin att gå ihop. Arrangemangen går endast att genomföra tack vare alla våra fantastiska funktionärer. Vi behöver även ideella krafter för att genomföra förbättringar och bedriva gårdens skötsel.

Är man inte medlem i 4H idag går det ändå utmärkt att engagera sig och kanske väljer man att stötta 4H-verksamheten genom att bli medlem på sikt.

På gården finns det alltid enklare och svårare uppgifter inom trädgård, allmän gårdsskötsel och även skötsel av djuren för den som kan och vill, både för barn och vuxna.

För den som vill vara en del av vårt ideella arbete finns det stora möjligheter att efter sina egna förutsättningar få ta del av denna fantastiska plats och känna sig delaktig, lära känna nya människor och djur.

Camp_Summer_2020_001

Stättaredsvolontärerna på Facebook

För dig som är intresserad att engagera dig ideellt kan du bli medlem i vår grupp Stättaredsvolontärerna på facebook.

I gruppen delar vi event om gemensamma träffar, inlägg om våra arrangemang eller andra aktiviteter vi söker ideella till.

Easter_Spring_2019_001