Medlemskap i Stättareds 4H-klubb

För unga tom 26 år: 370 kr/år

Från 26 år: 500 kr/år

Som medlem i 4H är du välkommen att delta på gårdens kurser och medlemsträffar. Dessutom kan du delta på roliga aktiviteter som Hallands 4H och Svergies 4H anordnar.

Du omfattas också av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller på 4H:s samtliga aktiviteter.