Bli medlem i Tuna 4H

Tack för att du vill bli medlem i Tuna 4H.

Vårt medlemssystem administreras via tjänsten Antribe. Bli medlem i Tuna 4H på sidan https://www.antribe.com/org/4h/tuna-4h

Vill du ha mer information, kontakta kontakta 4H:s rikskansli som kan guida dig. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta 4H. Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Vår huvudmålgrupp är barn och ungdomar mellan 6-25 år.

Som medlem i 4H är du välkommen att delta på organisationens alla arrangemang. Du omfattas också av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller på 4H:s samtliga aktiviteter.

Ny medlemsavgift fr.o.m. 2020:

Personer till och med 25 år:  200 :-/pers. (1:a i familjen)

185 :-/pers. (för övriga i samma familj).

Person över 25 år:               330:-/pers. (1:a i familjen)

315:-/pers. (för övriga i samma familj).

Varför ser medlemsavgiften ut som den gör?

Anledningen till att medlemsavgiften ser ut som den gör är att Sveriges 4H är en barn- och ungdomsorganisation. För att Sveriges 4H ska kunna söka bidrag, som sedan skickas vidare till länsförbunden och sedan klubbarna, så måste minst 60% av en 4H-klubbs medlemmar vara i åldrarna 6–25. Genom att göra en mindre höjning av medlemsavgiften för de under 25 år, så hoppas Sveriges 4H uppmuntra dessa att bli medlemmar.