Kontakt

Du når oss på mailadress almhult@4h.se och tel nr 072-1757901

Våra öppettider

Här finns får, kaniner, grisar och höns från juni till augusti.

Se aktuell information, öppettider och kommande aktiviteter på vår facebooksida, Älmhults 4H-gård.