Styrelsen 2020

Ordförande:

Sofia Mussa Abrahamsson

Ledamöter:

Anette Gustafsson

Kristin Horn Sellström

Nellie Daugård

Malin Törnqvist

Stina Carlsson

Valberedning

Ida Ganslandt, Filip Axbrink Jönsson och Alva Flykt