Styrelsen 2019

Ordförande:

Sofia Mussa Abrahamsson

Ledamöter:

Kristina Johnsson Hallberg

Filip Axbrink Jönsson

Anette Gustafsson

Kristin Horn Sellström

Valberedning

Ida Ganslandt, Emma Wickström och Alva Flykt