Styrelsen 2019

Ordförande:

Sofia Mussa Abrahamsson

Ledamöter:

Kristina Johnsson Hallberg

Filip Axbrink Jönsson

Anette Gustafsson

Kristin Horn Sellström

20190609_175002

Från vänster: Anette, Sofia, Kristin, Filip och Kristina.

Valberedning

Ida Ganslandt, Emma Wickström och Alva Flykt