Våra lantraser

En av 4H-gårdarnas uppgifter är att hjälpa till att bevara de svenska lantraserna. På 4H i Växjö tycker vi att det känns viktigt! Här värnar vi om fem olika lantraser och bidrar till deras genbanker. 

En lantras är ett husdjur som utvecklats och anpassat sig på en begränsad plats under många generationer. Lantraserna täckte den forna tidens behov då det ofta var viktigare att djuren klarade sig på lite mat än att de till exempel gav mycket mjölk. I lantraserna som inte genomgått förändring till det moderna samhället där pengarna styr lever de gamla egenskaperna kvar – mer ruvning, mindre i maten, goda mödrar, lätta förlossningar m.m.

När vi gick från självhushållning till ett industrialiserat jordbruk blev lantraserna utrotningshotade. De äldre husdjursraserna var inte tillräckligt effektiva i det storskaliga och produktionsinriktade jordbruket. Först i slutet på 1900-talet insåg man lantrasernas betydelse för till exempel den biologiska mångfalden och bevarandearbetet av våra lantraser tog fart. Flera svenska lantraser hade då helt försvunnit.

På 4H i Växjö har vi följande lantraser:


Göingeget
En rest av den gamla sydsvenska getpopulationen som återfanns i Göingebygden i norra Skåne. Dessa getter var förr vanliga i hela sydsveriges skogsbygd.

Gutefår
I motsats till andra fårraser, som måste klippas, släpper ullen av sig själv på gutefåren. Gutefåren är tåliga och väl anpassade att vistas utomhus hela året så länge de har tillgång till vind- och regnskydd. Gutefåret härstammar från det gotländska utegångsfåret.

Hedemorahöns
En allmogehöna från Dalarna. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna i Hedemoratrakten så länge man minns. Nuvarande hedemorahöns kommer från byn Trollbo.

Gotlandsruss
Gotlandsrusset är Sveriges äldsta hästras, på Gotland även kallad skogsbagge, och den enda inhemska svenska ponnyrasen. Så länge man känner till har russet levt i vilt tillstånd i skogarna på Gotland. Än idag lever en flock halvvilda gotlandsruss på Lojsta hed. Rasen är envis, uthållig och tålig, har lätt för att lära och har ett gott lynne.

Nordsvensk brukshäst
Nordsvensken är en medelstor kallblodshäst som tillsammans med gotlandsrusset är Sveriges enda inhemska hästraser. Rasen användes länge inom skogs- och jordbruket och inom militären. Nordsvensken har ett mycket gott lynne och lämpar sig väl som ridskolehäst och till handikappridning.

Mellerudskanin
Mellerudskanin är en svensk lantras som bevaras bland annat här på Växjö 4H-gård. De är snälla och lugna och finns bara i svartvitbrokig färg eller albino. När man runt sekelskiftet började avla fram nya kaninraser med inriktning på kött, päls, skinn eller färg försvann nästan lantraserna helt men hos Edith Johansson i Melleruds kommun fanns en besättning lantraskaniner kvar som fick namnet Mellerudskanin.

Modig, Nordsvensk brukshäst
Modig, Nordsvensk brukshäst
Agge - Gotlandsruss
Agge - Gotlandsruss
Hedemorahöns
Hedemorahöns
Mellerudskanin
Elvis
Gutefår
Gutefår
Göingeget
Foto: Alva Flykt
Göingeget Foto: Alva Flykt