Välkommen 4H i Västra Götaland

Västra Götalands 4H

En organisation som idag engagerar oss barn och unga för att vi ska utvecklas för att nå vår fulla potential samtidigt som vi är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av “lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du engagera dig inom 4H?

Bli medlem i 4H idag!

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är unga. I styrelser och arbetsgrupper sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

Vi samlar 10 000 medlemmar fördelat på ca 200 klubbar i Sverige. Vissa av dessa driver 4H-gårdar runt om i landet som sammanlagt har ca 2,5 miljoner besökare per år.

Välkomna till Rix24

Ett läger där allt är möjligt när sägner och väsen tar plats. Är ni redo för att det overkliga kan bli verkligt när väsen från förr möts från hela vårt land? Så länge människan har kunnat prata har vi spridit sägner och legender för att skrämma eller kanske skydda? För att fly verkligheten eller kanske lära känna den bättre?

Årets tema är ”Sägner och Väsen”

Vi ses väl i sommar?

Vad är ett riksläger?

Sveriges 4H:s riksläger är ett årligt återkommande läger för alla medlemmar över 14 år i hela Sveriges 4H. Rikslägret arrangeras av olika länsförbund inom 4H och i år är det Stockholms läns 4H som är arrangörer. Oavsett om du är en erfaren lägerräv med många riksläger på nacken, eller aldrig ens hört talas om rikslägret, så vill vi hälsa dig välkommen till Stockholm och en vecka full av sagor och väsen.  

Under lägret bor du i tält och tävlar tillsammans med din länstrupp för att vinna den s.k. ”lägertoppen”. Lägertoppen består av en mängd olika spännande och utmanande grenar. Exempelvis är det tradition att det anordnas en volleybollturnering och en talangjakt där länen får möjlighet att sätta ihop varsin teaterpjäs att visa upp på scen. Alla länsförbunden poängsätts i varje gren och i slutet av lägret kommer vinnaren av lägertoppen att presenteras.

Det viktigaste med lägret är dock för många inte lägertoppen, utan det som oftast beskrivs som det bästa med lägret är att du får träffa många andra ungdomar i olika åldrar och ha roligt tillsammans. Att hänga i lägrets cafétält, dansa eller sjunga sånger runt lägerelden är minst lika tongivande för lägerupplevelsen som de olika aktiviteterna. Den gemenskap som skapas på ett riksläger är svårslagen och på riksläger skaffar du dig både minnen och vänner för livet. Det är den största anledningen till att rikslägret är den bästa veckan på året!

Hur anmäler jag mig?

Anmälan sker via antribe

Säkra din plats redan idag, om du anmäler dig innan den sista februari så får du ett rabatterat pris på din lägervecka.

Frågor?

Maila vastragotaland@4h.se
Eller kontakta våra Truppledare
Nellie Karlsson nellie.karlsson@4h.se 072-7253411
Emelia Bengtsson emelia.bengtsson06@gmail.com 0723413444
Lisa Kündig lisa.kuendig@gmail.com 072-510 81 57

Ledare som lyssnar – en e-utbildning om psykisk hälsa

Ledare som lyssnar är framtagen av Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Utbildningen ger ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa, ohälsa och suicid. Målet är att ledare som gått utbildningen ska vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt, samt veta hur de kan bidra till att främja psykisk hälsa.

Här hittar du länkar till utbildningens fyra delar. Delarna bygger på varandra och varje del tar cirka 10–25 min att genomföra. Efter avslutad utbildning finns det möjlighet att ladda ner och skriva ut ett diplom.

Del 1

I den här delen får du lära dig mer om vad psykisk hälsa är och varför den kunskapen spelar roll för dig som ledare.

Starta del 1 – Vad är psykisk hälsa? (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 3

I den här delen får du lära dig mer om vad som påverkar den psykiska hälsan och hur du kan upptäcka om någon mår dåligt.

Starta del 3 – Hur du kan upptäcka att någon mår dåligt (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 2

I den här delen får du tips om hur ditt ledarskap kan stärka den psykiska hälsan hos de som du leder.

Starta del 2 – Hur du kan stärka psykisk hälsa (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Del 4

Den här delen tar upp hur du kan bli ännu bättre på att fråga, lyssna och skapa en trygg samtalssituation. Du får också tips på hur du kan agera om det behövs mer stöd och hjälp.

Starta del 4 – Hur du lyssnar och ger stöd (ledaresomlyssnar.minakurser.se)

Rix18_Alma-Bengtsson_Bildspel

Engagemang

Vi i 4H är övertygade om att alla framgångsrika förändringar och innovationer börjar med att en person har haft en vision och sedan börjat engagera sig för att uppnå den.

Vi drivs av att engagera barn och unga, ge dem rätt förutsättningar för att kunna engagera sig i frågor de själva anser är viktiga.

Därför utbildar vi oss inom ledarskap och demokrati, för vi är medvetna om att man kan komma riktigt långt genom rätt ledarskap och demokrati.

Ledare

Välmående

Den psykiska ohälsan växer för varje dag, främst bland oss barn och unga. Vi engagerar oss för att vi själva ska må bra, men även våra vänner.

Vi vill vara en organisation ditt barn och unga vänder sig för att delta och skapa roliga samt lärorika aktiviteter. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga, vara en del av gemenskapen och må bra.

Grunden för att det ska gå bra, är att vi ska må bra.

Agenda 2030

Ansvar

Vi är övertygade om att människor som känner ansvar också känner sig inkluderade och viktiga. Därför jobbar vi för att få barn och unga att bli ansvarstagande.

Det gör vi genom att barn och unga i tidig ålder får ansvar över små uppgifter och i takt med att de som personer växer, växer även uppgifterna samt ansvaret.

Genom ansvar skapas inkludering och ledarskap.

Make coffee not walls

Respekt

Vi är fast beslutade om att respekt för andra människor, djur och vår natur är viktiga grundpelare i vårt samhälle. Dels lokalt men även globalt.

Vi medlemmar arrangerar så ofta vi kan internationella utbyten med andra länder med helt olika kulturen för att vi ska få en större förståelse och respekt för andra kulturer.

Att visa respekt är oerhört viktigt i alla sammanhang, och det jobbar vi med inom 4H.

Med stöd av

I samarbete med