Om 4H

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. 4H startades 1902 i USA och finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6 – 25 år.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

4H:s motto är “Lära genom att göra”, och vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. Ett verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker.

Inom 4H bedriver vi verksamhet av ungdomar, för ungdomar, d.v.s. våra ledare är alla unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid.

4H klöver

Mer om de fyra H:na

Huvud – Kunskap: Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet. Det skall vi uppnå genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. 4H:s motto är att “Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap ur huvudets H.

HjärtaMedkänsla: Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat “förmåga till medkänsla”. I 4H respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Respekt för djur och natur är också viktigt.

HandFärdighet: Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten.

Hälsa – För ett sundare levnadssätt: Tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla sinnen.

4H