Kansliet

4H Uppsala län har ett kansli på Gränby 4H-gård, vi sitter i röda bostadshuset vid parkeringen. På kansliet finns anställd personal som sköter Uppsala 4H:s verksamhet och administration. Det är även där som styrelsen har sitt säte.

Kansliet arbetar med att utveckla verksamheten och sköter det dagliga arbetet. Uppsala 4H:s länskansli stöttar och hjälper även klubbarna och gårdarna med olika administrativa uppgifter så som ekonomi, lönehantering, bidragsredovisning med mera.

På kansliet jobbar:

Ellen Johansson Wiss, Regionskonsulent

Emma Oscarsson, Administratör

Fanny Fjällrud, Aktivitetsledare

 

Kontaktuppgifter finner du här.

 

Besöksadress: Norra Gränbyvägen 20, 754 32 Uppsala

Kontakt: uppsala@4h.se