Kansliet

Uppsala 4H har ett kansli på Gränby 4H-gård. På kansliet finns anställd personal som sköter Uppsala 4H:s verksamhet och administration. Det är även där som styrelsen har sitt säte.

Kansliet arbetar med att utveckla verksamheten och sköter det dagliga arbetet. Uppsala 4H:s kansli stöttar och hjälper även klubbarna och gårdarna med olika administrativa uppgifter så som ekonomi, lönehantering, bidragsredovisning med mycket mera.

På kansliet jobbar:

Emma Oskarsson, Administratör Uppsala 4H

Julia Adriansson, Länsinstruktör Uppsala 4H samt aktivitetsledare Gränby 4H

Linn H. Magnusson, Styrelseordförare Uppsala 4H

Besöksadress: Norra Gränbyvägen 20, 75432 Uppsala