Kansliet

Uppsala 4H har ett kansli på Gränby 4H-gård. På kansliet finns anställd personal som sköter Uppsala 4H.s verksamhet och administration. Det är även där som styrelsen har sitt säte.

Kansliet arbetar med att utveckla verksamheten och sköter det dagliga arbetet. Uppsala 4H:s kansli stöttar och hjälper även klubbarna och gårdarna med olika administrativa uppgifter så som ekonomi, lönehantering, bidragsredovisning med mycket mera.

På kansliet jobbar:

Emma Oskarsson, Administratör

Julia Adriansson, Aktivitetsledare Uppsala 4H samt Gränby 4H

Linn H. Magnusson, Styrelseordförare Uppsala Läns 4H

Besöksadress: Norra Gränbyvägen 20, 75432 Uppsala