Tuna 4H-klubb

Tuna 4H grundandes 1954 och är en Uppsala 4H:s äldsta 4H-klubbar. Tuna är ett mindre samhälle i närheten av Alunda och där har 4H-klubben sitt säte. Klubben genomför aktiviteter för barn och unga men har även viss verksamhet för äldre. Det flesta aktiviteterna genomförs i Tuna bygdegård.

Klubben erbjuder aktiviteter så som medlemsträffar, volleyboll, innebandy och andra fysiska aktiviteter. Klubben har många aktiviteter som äldre medlemmar och bygdens invånare är mycket delaktiga i så som familjefest, sport- och sommarlovsaktiviteter samt luciafirande.

Ni kan läsa mer om Tuna 4H-klubb på deras hemsida.

Följ klubben på Facebook och Instagram för att ta del av aktuella händelser och information

 

 

 

 

 

 

 

tuna 4h