Tuna 4H-klubb

Tuna 4H grundandes 1954 och är en Uppsala 4H.s äldsta 4H-klubbar. Klubbens ligger i Tuna strax innan Alunda.
Klubben genomför aktiviteter för barn och unga men har även viss verksamhet för äldre. Det flesta aktiviteterna genomförs i Tuna bygdegård.

Klubben erbjuder aktiviteter så som medlemsträffar, volleyboll, innebandy och andra fysiska aktiviteter. Klubben har många aktiviteter som äldre medlemmar och bygdens invånare är mycket delaktiga i så som familjefest, sport- och sommarlovsaktiviteter och luciafirande.

Länk till Tuna 4H-klubbs hemsida