Naturtolvan

Naturtolvan är en skolkampanj som vänder sig till årskurs fem. Under vårterminen på hemmaplan genomför klasserna tolv etapper kring naturen. Dessa finns i ett särskilt elevhäfte som varje elev får, här kan du se häftet online.

De klasser som genomfört alla etapper inbjuds till finalomgång på Jällaskolan utanför Uppsala. Där får alla klasser en heldag i naturen i form av en tävling. I fem-mannalag får eleverna gå en lång naturstig med frågor kring materialet.

 

Inbjudan

Inbjudan till Naturtolvan skickas ut till skolor i Uppsalas område under senhösten. Är din skolklass intresserad av att delta eller har frågor eller funderingar, hör av dig kansliet på uppsala@4h.se

Medverkan i Naturtolvan är gratis för samtliga elever och skolklasser.

 

 

DSCN1711-forest