Kontakt

Besöksadress och postadress

Uppsala 4H

Norra Gränbyvägen 20

754 32 Uppsala

Kansliet är det röda bostadshuset vid parkeringen på Gränby 4H-gård.

Mail

uppsala@4h.se