Internationellt

Sveriges 4H öppnar många dörrar för dig som medlem att resa och se världen genom utbyten och internationella arrangemang.  Sveriges 4H samarbetar med flera olika organisationer och länder världen över och detta gör det möjligt för dig som medlem att utforska världen på ett billigt och roligt sätt.

IFYE (International 4H Youth Exchange)

IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom att man får större förståelse för andra kulturer och nya kontakter över hela världen. Denna bild lever kvar även idag.

Sveriges 4Hs samarbetsländer varierar, men 4H har haft utbyte med bl.a. Australien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar mellan 6 veckor – 6 månader.

Riksförbundet Sveriges 4H:s hemsida kan man läsa mer om vem som kan söka till IFYE och hur man gör.

IFYE

Norden

I Norden finns även paraplyorganisationen NSU (Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete).

NSU grundades i 1946 med syftet är att stärka samarbetet mellan ungdomsorganisationer i Norden och att öka ungdomars intresse och medvetenhet om de nordiska länderna, nordiska värderingar, språkgemenskapen och det nordiska samarbetet. Detta syfte realiserar NSU genom att utföra aktiviteter som ungdomsutbyten, ledarskapskurser, seminarier och konferenser. Aktiviteterna hålls vanligtvis runtom i Norden/Europa och arrangeras av NSU själv eller i samarbete med medlemsorganisationer och/eller andra partners.

Ungdom, frivillighet och föreningsliv är grunden för samarbetet mellan dessa i NSU.

NSU