Filmklubbar

Uppsala 4H bedriver filmklubbar på olika platser i länet. Dessa klubbar fungerar som vanliga tradtionella 4H-klubbar och deras huvudsakliga aktivitet är att visa barn och ungdomsfilm.

Aktiviteterna genomförs oftast i samverkan med fritidsgårdar, bygdegårdar eller annan förening.

Filmklubben visar film en gång i veckan i åtta veckor under höstterminen och i början på vårterminen.

 

I nuläget har vi inga filmklubbar inplanerade, men vi har tidigare haft filmklubbar på följande ställen:

Bälinge 4H-klubb

Hagmarks 4H-klubb

Nyby 4H-klubb

Rasbo 4H-klubb

Knivsta 4H-klubb

Alsike 4H-klubb

Högås 4H-klubb

Collage filklubb